Word aandeelhouder

Bepaal de koers van DCB Zorg

Word aandeelhouder!

Wil je graag bijdragen aan de ondersteuning van de Chinese gemeenschap en helpen bij het ondersteunen van kwetsbare ouderen? Heb je interesse in het bepalen van beleid en het worden van een ambassadeur voor Chinese Brug Zorg & Welzijn? Word dan nu aandeelhouder!

Als aandeelhouder krijg je de kans om actief betrokken te zijn bij het verbeteren van de zorg en het welzijn van de Chinese gemeenschap. Je kunt helpen bij het vormgeven van beleid, het bieden van ondersteuning aan ouderen en het bevorderen van inclusiviteit.

Samen kunnen we een positieve impact hebben op het leven van Chinese ouderen en de gemeenschap als geheel. Doe mee en word een belangrijke schakel in het bevorderen van zorg en welzijn voor de Chinese gemeenschap. 

Aandeelhouderschap

Ons zorgbedrijf bevindt zich momenteel in de opstartfase, dus we hebben voldoende aandeelhouders nodig die zich betrokken voelen bij de Chinese gemeenschap. Door bij ons als aandeelhouder aan te sluiten, kunt u bijdragen aan een veilige plek in de samenleving voor (Chineestalige) ouderen en hulpbehoevenden in de regio.

Als aandeelhouder van De Chinese Brug Zorg & Welzijn B.V. ontvangt u geen winst of dividend. We zijn een sociale onderneming die zich inzet voor de gemeenschap en geen winstoogmerk heeft. Alle winsten van het bedrijf worden ingezet ten behoeve van de Stichting om haar voortbestaan te garanderen. Als aandeelhouder doet u dus een sociale investering ten dienste van de Chinese gemeenschap.

Stemrecht en Participatie

Hoewel er geen financieel voordeel is voor aandeelhouders, hebben zij wel stemrecht. Dit stelt hen in staat om invloed uit te oefenen op de groei van het bedrijf en om de belangen van de gemeenschap te behartigen. Aandeelhouders kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en hebben inspraak bij terugkerende raadplegingen.

Waardering

Als blijk van waardering willen we onze aandeelhouders bedanken met een officieel certificaat dat hen stemrecht verleent tijdens de AVA. Daarnaast ontvangt u een insigne dat uw gift aan de gemeenschap zichtbaar maakt tijdens speciale evenementen van De Chinese Brug. U krijgt ook een speciale aandeelhoudersnieuwsbrief, die twee keer per jaar wordt uitgebracht. Hierin wordt u op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen en kunt u volgen wat er met uw investering wordt gedaan.

Aandeelpakketten

Basic

€100 (1 aandeel)

Business Basics

€300 (3 aandelen)

Premium

€500 (5 aandelen)

Business Premiums

€800 (8 aandelen)

V.I.P.

€1000 (10 aandelen)

Business V.I.P.

€2500 (25 aandelen)

Neem contact met ons op

Weet je niet goed welke aandeelpakket er bij jou past? Of wil je meer informatie ontvangen? Of heb je al een keuze kunnen maken?

Laat het ons weten door te mailen naar: zorg@chinesebrug.nl

Winkelmandje