Uw pgb aanvragen (persoonsgebonden budget)

Wij kunnen u daarbij helpen

Wanneer komt u in aanmerking voor een pgb?

Indien u extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebt, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Mensen met een beperking, aandoening of stoornis behoren vaak tot deze groep. Hierbij kunt u denken aan ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of chronisch zieken.

Het inkomen of vermogen heeft geen invloed op de toekenning van een pgb, maar het kan wel bepalend zijn voor de hoogte van de eigen bijdrage. Om in aanmerking te komen voor een pgb zijn er bepaalde voorwaarden van kracht. U kunt op www.pgb.nl hierover meer informatie vinden.

Vindt u dit ingewikkeld of heeft u graag extra hulp door uw taalbarrière? Geen probleem. Vul het formulier hieronder in en wij kijken graag met u mee of u in aanmerking komt.

Hulp met aanvraag PGB


    Winkelmandje