Afscheid Catherine Tsang

Afscheidsbericht van onze coördinator Catherine Tsang

Na negen mooie jaren als coördinator bij De Chinese Brug is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Terwijl ik dit bericht schrijf, rond ik mijn laatste week af – het moment om afscheid te nemen.

Terugkijkend op mijn tijd bij De Chinese Brug herinner ik me vele mooie momenten, zoals de vieringen van het Chinees Nieuwjaar, Dertig Jaar De Chinese Brug en het Maanfeest. Maar we hebben ook minder goede tijden gekend, zoals bezuinigingen vanuit de gemeente, uitdagingen tijdens de grote verbouwing en de gevolgen van de coronapandemie. Maar zelfs tijdens de lockdown hebben we onze veerkracht getoond door speciale dagen te organiseren voor het vaccineren van ouderen. Nu zit De Chinese Brug midden in de transitie naar een zorgbedrijf, en mijn functie heeft ook de nodige transitie doorgemaakt.

Ondanks deze uitdagingen kijk ik terug op een mooie tijd. Ik heb veel geleerd van de hechte gemeenschap van onze vrijwilligers en over mezelf als persoon. Deze waardevolle ervaringen ga ik absoluut meenemen tijdens mijn werk bij de KLM.

Tot slot wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun enorme inzet en de fijne samenwerking gedurende deze jaren. Ik heb van velen al warme berichten en cadeaus mogen ontvangen. Dank jullie wel daarvoor!

Ik wens het bestuur en de nieuwe coördinator veel succes en een voortzetting van het goede werk.

Tot ziens!

Catherine Tsang

Reacties zijn gesloten.